יום שישי, 13 בדצמבר 2013

דיסק חדש


 

לשמיעת הדיסק לחץ כאן 

 

פ"ד (84) שיעורים - ג"ן (53) שעות טיול בפרד"ס התורה

 

 

11 - 01 ימי השובבי"ם ת"ת בסד"ר התורה

01. שמירת העיניים ותיקון כוח היופי שבחיצוניותו מעורר את היצר הרע

02. כוח היצר והגאולה ממנו על-ידי חיי-תורה עם ה' והתרחקות מאפשרות של חטא

03. ''ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים''

04. ויחי - בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים

05. הרמז שבסתימת פרשת ויחי - דברי התעוררות והכנה לשובבי''ם

06. שיחת התעוררות לימי השובבי''ם

07. ההכנה - בקבלת עול תורה ועול תשובה

08. סגולת ימי הנעורים - גדולה וקדושה בחורף המכין לאביב העתיד

09. שמו''ת - שובבי''ם ת''ת - העמל בתורה מזכך האדם יותר ממה שנזדככו ישראל בגלות מצרים

10. פרשת שמות בזוהר הקדוש והילולת הרמב''ם ומרן ''אביר יעקב'' אביחצירא

11 שובבי''ם ת''ת בשנה מעוברת וחודש אדר המכוון כנגד יוסף הצדיק המאחד שמיים וארץ

*     *     *

 

36 - 12 ימי השובבי"ם ת"ת והמסתעף בפרד"ס התורה וההלכה

12. אחד מזמני התשובה

13. שובבי''ם ת''ת

14. קדושת וסגולת ימי השובבי''ם

15. כוח התשובה המתחדש בימי השובבי''ם

16. הכנה לתיקוני ימי השובבי''ם

17. קריאת שמע שעל המיטה

18. המצוות על ההירהור והרצון ודרך קיומן המלמדת על גודל כוח הבחירה

19. ברית המעור וברית הלשון

20. חשיבות קדושת הדיבור - ברית הלשון

21. טהרת הלשון

22. סיבת התואר רע ללשון

23."בימי השובבי''ם רבו הפוסקים"

24. עצה וסגולה נפלאה - לספר המחשבות למורה דרך שלו

25. תשובה וסתרי תורה בדור הגאולה

26. התשובה טבעית גופנית 1

27. תשובה טבעית גופנית 2

28. שמחת התשובה

29. הבושה והתשובה

30. 24 דברים המעכבים את התשובה (ע"פ קב הישר פרקים מב - מד)

31. התוכחה גורמת לתשובה

32. ''כל ימיו בתשובה''

33. כוחה של תשובה - עצלותו של אדם הראשון לעומת וידויו של קין

34. תשובתם של דוד, אחאב וריש לקיש

35. "הרוצה בתשובה" - נחום איש גם זו כמשל על הנשמה

36. "תהילים מסוגל לתשובה" ואמונה

*     *     *

 

45 - 37 חודש שבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה

37. חודש שבט - מהותו, דיניו ומנהגיו

38. "מאשר שמנה לחמו" - תורה שבעל-פה

39. וארא - ראש חודש שבט - התחדשות הנהגת התורה שבעל-פה - "המליך אות צ' בלעיטה"

40. פרשת וארא - חודש שבט

41. פרשת וארא - חודש שבט - שובבי''ם

42. חיים של ש'לום ב'רכה ט'ובה

43. מזל דלי - האדם הגדול - קטן בעיני עצמו

44. שמאי והלל - "בכח" ו"בפועל"

45. צדיק במצוה אחת

*     *     *

 

58 - 46 ט"ו בשבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה וההלכה

46. גילוי כוח התשובה מאהבה של חג הסוכות

47. ברכת הפירות - הוכחה שהארץ לא חטאה ב''עץ פרי'' והרמז לתורה שבעל-פה

48. שיחת חיזוק לט''ו בשבט וקדושת האכילה

49. קדושת הסעודה בזוהר הקדוש

50. בהלכה ובאגדה

51. מנהגיו ודיניו כאשר חל בשבת

52. בטעמי מנהג אכילת הפירות בברכה

53. ''כי האדם עץ השדה''

54. שנה מבורכת ותיקון הפירות

55. ט''ו בשבט - פורים - עץ השדה משתרג מעץ הדעת

56. חיצוניות ופנימיות התורה בעץ הדעת ועץ החיים

57. בשלח - ט''ו בשבט - אתר''ג - עץ ופרי - גוף ונשמה

58. בשלח - ט''ו בשבט - שובבי''ם

*     *     *

 

84 - 59 פרשת בשלח - שבת שירה בפרד"ס התורה

59. אחי יוסף שנאו אותו ''בשביל שיקרע הים לפניהם, פסי''ם - פס ים''

60. רד''ו שנה במצרים לתקן י' שמות אהי''ה שנפגמו ע''י מכירת יוסף

61. ברכת ''אשר יצר'' - שמירה ממחלות, רפואת האדם - ביד ה'

62. ''שמש ומגן הוי''ה א-לוהים'' - ''מוציא חמה מנרתיקה''

63. טעם למכת חושך, רכוש מצרים וביזת הים

64. ענוות ישראל לעומת גאוות מצריים

65. ''יהיו לרצון ... ה' צורי וגואלי''

66. תיקון קליפת מצרים - גלות הדעת - הקושי להחליט

67. איך זכו המצרים שנתקדש שם שמיים על ידם?

68. ישראל האמינו במשה ללכת בתוך הים, למרות שענני הכבוד חזרו לאחור

69. כל ענוותן האוחז במקל יעקב ובמטה משה מסוגל לקרוע את הים

70. נחשון בן עמינדב, אליצור בן שדיאור ויוסף בן סימאי

71. תפילת ישראל על ים סוף (ע"פ מהר''ל מפראג)

72. ''ויאמינו בה' ובמשה עבדו'' - תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

73. ''חבצלת השרון - שושנת העמקים''

74. שר של מצרים - ס'וס ו'רוכבו ר'מה ב'ים

75. ''לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי''

76. קריעת ים סוף בדרך הפשט ובדרך הרמז

77. קריעת ים סוף - התגלות יסוד העפר הטמון ביסוד המים

78. קריעת ים סוף - בדרך עבודה

79. החיים ביבשה הם נס כקריעת ים סוף

80. בקריעת ים סוף - שעל-ידי משה עצמו זכו להארה משער הנ'

81. חמישים מכות שעל הים (על-פי הגדה של פסח '''מדרש בחידוש'')

82. ביאור שירת הים

83. מלחמת הבכורה של עמלק

84. ''והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל'' - במלחמת עמלקדיסק חדש


 

לשמיעת הדיסק החדש

 

פ"ד (84) שיעורים - ג"ן (53) שעות טיול בפרד"ס התורה

 

 

11 - 01 ימי השובבי"ם ת"ת בסד"ר התורה

01. שמירת העיניים ותיקון כוח היופי שבחיצוניותו מעורר את היצר הרע

02. כוח היצר והגאולה ממנו על-ידי חיי-תורה עם ה' והתרחקות מאפשרות של חטא

03. ''ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים''

04. ויחי - בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים

05. הרמז שבסתימת פרשת ויחי - דברי התעוררות והכנה לשובבי''ם

06. שיחת התעוררות לימי השובבי''ם

07. ההכנה - בקבלת עול תורה ועול תשובה

08. סגולת ימי הנעורים - גדולה וקדושה בחורף המכין לאביב העתיד

09. שמו''ת - שובבי''ם ת''ת - העמל בתורה מזכך האדם יותר ממה שנזדככו ישראל בגלות מצרים

10. פרשת שמות בזוהר הקדוש והילולת הרמב''ם ומרן ''אביר יעקב'' אביחצירא

11 שובבי''ם ת''ת בשנה מעוברת וחודש אדר המכוון כנגד יוסף הצדיק המאחד שמיים וארץ

*     *     *

 

36 - 12 ימי השובבי"ם ת"ת והמסתעף בפרד"ס התורה וההלכה

12. אחד מזמני התשובה

13. שובבי''ם ת''ת

14. קדושת וסגולת ימי השובבי''ם

15. כוח התשובה המתחדש בימי השובבי''ם

16. הכנה לתיקוני ימי השובבי''ם

17. קריאת שמע שעל המיטה

18. המצוות על ההירהור והרצון ודרך קיומן המלמדת על גודל כוח הבחירה

19. ברית המעור וברית הלשון

20. חשיבות קדושת הדיבור - ברית הלשון

21. טהרת הלשון

22. סיבת התואר רע ללשון

23."בימי השובבי''ם רבו הפוסקים"

24. עצה וסגולה נפלאה - לספר המחשבות למורה דרך שלו

25. תשובה וסתרי תורה בדור הגאולה

26. התשובה טבעית גופנית 1

27. תשובה טבעית גופנית 2

28. שמחת התשובה

29. הבושה והתשובה

30. 24 דברים המעכבים את התשובה (ע"פ קב הישר פרקים מב - מד)

31. התוכחה גורמת לתשובה

32. ''כל ימיו בתשובה''

33. כוחה של תשובה - עצלותו של אדם הראשון לעומת וידויו של קין

34. תשובתם של דוד, אחאב וריש לקיש

35. "הרוצה בתשובה" - נחום איש גם זו כמשל על הנשמה

36. "תהילים מסוגל לתשובה" ואמונה

*     *     *

 

45 - 37 חודש שבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה

37. חודש שבט - מהותו, דיניו ומנהגיו

38. "מאשר שמנה לחמו" - תורה שבעל-פה

39. וארא - ראש חודש שבט - התחדשות הנהגת התורה שבעל-פה - "המליך אות צ' בלעיטה"

40. פרשת וארא - חודש שבט

41. פרשת וארא - חודש שבט - שובבי''ם

42. חיים של ש'לום ב'רכה ט'ובה

43. מזל דלי - האדם הגדול - קטן בעיני עצמו

44. שמאי והלל - "בכח" ו"בפועל"

45. צדיק במצוה אחת

*     *     *

 

58 - 46 ט"ו בשבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה וההלכה

46. גילוי כוח התשובה מאהבה של חג הסוכות

47. ברכת הפירות - הוכחה שהארץ לא חטאה ב''עץ פרי'' והרמז לתורה שבעל-פה

48. שיחת חיזוק לט''ו בשבט וקדושת האכילה

49. קדושת הסעודה בזוהר הקדוש

50. בהלכה ובאגדה

51. מנהגיו ודיניו כאשר חל בשבת

52. בטעמי מנהג אכילת הפירות בברכה

53. ''כי האדם עץ השדה''

54. שנה מבורכת ותיקון הפירות

55. ט''ו בשבט - פורים - עץ השדה משתרג מעץ הדעת

56. חיצוניות ופנימיות התורה בעץ הדעת ועץ החיים

57. בשלח - ט''ו בשבט - אתר''ג - עץ ופרי - גוף ונשמה

58. בשלח - ט''ו בשבט - שובבי''ם

*     *     *

 

84 - 59 פרשת בשלח - שבת שירה בפרד"ס התורה

59. אחי יוסף שנאו אותו ''בשביל שיקרע הים לפניהם, פסי''ם - פס ים''

60. רד''ו שנה במצרים לתקן י' שמות אהי''ה שנפגמו ע''י מכירת יוסף

61. ברכת ''אשר יצר'' - שמירה ממחלות, רפואת האדם - ביד ה'

62. ''שמש ומגן הוי''ה א-לוהים'' - ''מוציא חמה מנרתיקה''

63. טעם למכת חושך, רכוש מצרים וביזת הים

64. ענוות ישראל לעומת גאוות מצריים

65. ''יהיו לרצון ... ה' צורי וגואלי''

66. תיקון קליפת מצרים - גלות הדעת - הקושי להחליט

67. איך זכו המצרים שנתקדש שם שמיים על ידם?

68. ישראל האמינו במשה ללכת בתוך הים, למרות שענני הכבוד חזרו לאחור

69. כל ענוותן האוחז במקל יעקב ובמטה משה מסוגל לקרוע את הים

70. נחשון בן עמינדב, אליצור בן שדיאור ויוסף בן סימאי

71. תפילת ישראל על ים סוף (ע"פ מהר''ל מפראג)

72. ''ויאמינו בה' ובמשה עבדו'' - תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

73. ''חבצלת השרון - שושנת העמקים''

74. שר של מצרים - ס'וס ו'רוכבו ר'מה ב'ים

75. ''לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי''

76. קריעת ים סוף בדרך הפשט ובדרך הרמז

77. קריעת ים סוף - התגלות יסוד העפר הטמון ביסוד המים

78. קריעת ים סוף - בדרך עבודה

79. החיים ביבשה הם נס כקריעת ים סוף

80. בקריעת ים סוף - שעל-ידי משה עצמו זכו להארה משער הנ'

81. חמישים מכות שעל הים (על-פי הגדה של פסח '''מדרש בחידוש'')

82. ביאור שירת הים

83. מלחמת הבכורה של עמלק

84. ''והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל'' - במלחמת עמלק

דיסק חדש

 

לשמיעת הדיסק החדש לחץ כאן

 

פ"ד (84) שיעורים - ג"ן (53) שעות טיול בפרד"ס התורה

 

 

11 - 01 ימי השובבי"ם ת"ת בסד"ר התורה

01. שמירת העיניים ותיקון כוח היופי שבחיצוניותו מעורר את היצר הרע

02. כוח היצר והגאולה ממנו על-ידי חיי-תורה עם ה' והתרחקות מאפשרות של חטא

03. ''ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים''

04. ויחי - בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים

05. הרמז שבסתימת פרשת ויחי - דברי התעוררות והכנה לשובבי''ם

06. שיחת התעוררות לימי השובבי''ם

07. ההכנה - בקבלת עול תורה ועול תשובה

08. סגולת ימי הנעורים - גדולה וקדושה בחורף המכין לאביב העתיד

09. שמו''ת - שובבי''ם ת''ת - העמל בתורה מזכך האדם יותר ממה שנזדככו ישראל בגלות מצרים

10. פרשת שמות בזוהר הקדוש והילולת הרמב''ם ומרן ''אביר יעקב'' אביחצירא

11 שובבי''ם ת''ת בשנה מעוברת וחודש אדר המכוון כנגד יוסף הצדיק המאחד שמיים וארץ

*     *     *

 

36 - 12 ימי השובבי"ם ת"ת והמסתעף בפרד"ס התורה וההלכה

12. אחד מזמני התשובה

13. שובבי''ם ת''ת

14. קדושת וסגולת ימי השובבי''ם

15. כוח התשובה המתחדש בימי השובבי''ם

16. הכנה לתיקוני ימי השובבי''ם

17. קריאת שמע שעל המיטה

18. המצוות על ההירהור והרצון ודרך קיומן המלמדת על גודל כוח הבחירה

19. ברית המעור וברית הלשון

20. חשיבות קדושת הדיבור - ברית הלשון

21. טהרת הלשון

22. סיבת התואר רע ללשון

23."בימי השובבי''ם רבו הפוסקים"

24. עצה וסגולה נפלאה - לספר המחשבות למורה דרך שלו

25. תשובה וסתרי תורה בדור הגאולה

26. התשובה טבעית גופנית 1

27. תשובה טבעית גופנית 2

28. שמחת התשובה

29. הבושה והתשובה

30. 24 דברים המעכבים את התשובה (ע"פ קב הישר פרקים מב - מד)

31. התוכחה גורמת לתשובה

32. ''כל ימיו בתשובה''

33. כוחה של תשובה - עצלותו של אדם הראשון לעומת וידויו של קין

34. תשובתם של דוד, אחאב וריש לקיש

35. "הרוצה בתשובה" - נחום איש גם זו כמשל על הנשמה

36. "תהילים מסוגל לתשובה" ואמונה

*     *     *

 

45 - 37 חודש שבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה

37. חודש שבט - מהותו, דיניו ומנהגיו

38. "מאשר שמנה לחמו" - תורה שבעל-פה

39. וארא - ראש חודש שבט - התחדשות הנהגת התורה שבעל-פה - "המליך אות צ' בלעיטה"

40. פרשת וארא - חודש שבט

41. פרשת וארא - חודש שבט - שובבי''ם

42. חיים של ש'לום ב'רכה ט'ובה

43. מזל דלי - האדם הגדול - קטן בעיני עצמו

44. שמאי והלל - "בכח" ו"בפועל"

45. צדיק במצוה אחת

*     *     *

 

58 - 46 ט"ו בשבט וימי השובבי"ם בפרד"ס התורה וההלכה

46. גילוי כוח התשובה מאהבה של חג הסוכות

47. ברכת הפירות - הוכחה שהארץ לא חטאה ב''עץ פרי'' והרמז לתורה שבעל-פה

48. שיחת חיזוק לט''ו בשבט וקדושת האכילה

49. קדושת הסעודה בזוהר הקדוש

50. בהלכה ובאגדה

51. מנהגיו ודיניו כאשר חל בשבת

52. בטעמי מנהג אכילת הפירות בברכה

53. ''כי האדם עץ השדה''

54. שנה מבורכת ותיקון הפירות

55. ט''ו בשבט - פורים - עץ השדה משתרג מעץ הדעת

56. חיצוניות ופנימיות התורה בעץ הדעת ועץ החיים

57. בשלח - ט''ו בשבט - אתר''ג - עץ ופרי - גוף ונשמה

58. בשלח - ט''ו בשבט - שובבי''ם

*     *     *

 

84 - 59 פרשת בשלח - שבת שירה בפרד"ס התורה

59. אחי יוסף שנאו אותו ''בשביל שיקרע הים לפניהם, פסי''ם - פס ים''

60. רד''ו שנה במצרים לתקן י' שמות אהי''ה שנפגמו ע''י מכירת יוסף

61. ברכת ''אשר יצר'' - שמירה ממחלות, רפואת האדם - ביד ה'

62. ''שמש ומגן הוי''ה א-לוהים'' - ''מוציא חמה מנרתיקה''

63. טעם למכת חושך, רכוש מצרים וביזת הים

64. ענוות ישראל לעומת גאוות מצריים

65. ''יהיו לרצון ... ה' צורי וגואלי''

66. תיקון קליפת מצרים - גלות הדעת - הקושי להחליט

67. איך זכו המצרים שנתקדש שם שמיים על ידם?

68. ישראל האמינו במשה ללכת בתוך הים, למרות שענני הכבוד חזרו לאחור

69. כל ענוותן האוחז במקל יעקב ובמטה משה מסוגל לקרוע את הים

70. נחשון בן עמינדב, אליצור בן שדיאור ויוסף בן סימאי

71. תפילת ישראל על ים סוף (ע"פ מהר''ל מפראג)

72. ''ויאמינו בה' ובמשה עבדו'' - תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

73. ''חבצלת השרון - שושנת העמקים''

74. שר של מצרים - ס'וס ו'רוכבו ר'מה ב'ים

75. ''לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי''

76. קריעת ים סוף בדרך הפשט ובדרך הרמז

77. קריעת ים סוף - התגלות יסוד העפר הטמון ביסוד המים

78. קריעת ים סוף - בדרך עבודה

79. החיים ביבשה הם נס כקריעת ים סוף

80. בקריעת ים סוף - שעל-ידי משה עצמו זכו להארה משער הנ'

81. חמישים מכות שעל הים (על-פי הגדה של פסח '''מדרש בחידוש'')

82. ביאור שירת הים

83. מלחמת הבכורה של עמלק

84. ''והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל'' - במלחמת עמלק