יום שלישי, 2 בספטמבר 2014

מגבית חירום

כל החותם הוראת קבע לפני ראש השנה יזכה


שכל הלימוד בבית מדרשנו יעמוד לו ביום הדין


כמו כן ראש המוסדות שליט"א


יתפלל ויברך אישית על כל החותם הוראת קבע / תורם


בעשרת ימי תשובה ובפרט בשעת הנעילה של יום הכיפורים