יום ראשון, 28 ביוני 2020

re: please send me the Facebook traffic offer

hi
one-idea-one-voice.htmlnoreply

here it is, social website traffic:
http://www.mgdots.co/detail.php?id=113


Full details attached
Regards
Hai Howe  
Unsubscribe option is available on the footer of our website

יום ראשון, 14 ביוני 2020

re: Rank 1st in google with Content Marketing Strategy

hi
Get your business to the next level with a solid Content Marketing strategy
http://www.str8-creative.io/product/content-marketing/


Regards
Lesley Lastinger �
Unsubscribe option is available on the footer of our website

יום שישי, 5 ביוני 2020

פרדס אליהו - הרב ממן

● שיעורי וידאו ואודיו בפרד"ס התורה וההלכה
● "אליהו בארבע" דקות יומיות (לרוב על פרשת השבוע והמועדים)
● זוהר קדוש ומוסר יומי מ"חק לישראל"
● "חפץ חיים" יומי ושמירת הלשון
● מדרש "תנא דבי אליהו"
● דברי תורה כתובים ועוד

מאת הרב אליהו ממן

‏היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp שלי: https://chat.whatsapp.com/Boqf3lHfTGy3P5Rh9YsYG6

"תנא דבי אליהו" - הרב ממן

במוצאי שבת קודש רגילין להזכיר אליהו זכור לטוב (טור) לפי שהוא עתיד לבשר הגאולה (המנהיג) ומובטח לישראל שאין אליהו בא בערב שבת (עירובין), על כן מתפללים כיון שעברה השבת ויכול לבוא, שיבוא ויבשרנו.
ובמוצאי שבת קודש יושב אליהו תחת עץ החיים וכותב זכויות של [ישראל] שומרי שבת (תוספתא).
וגם מפני שיום השבת הוא מעין עולם הבא כולו שמחה, ולמוצאי שבת קודש חוזרת העצבות, ולכן אנו מפיגים אותה בתקות הגאולה ובהזכרת אליהו שמסר נפשו על התורה ועל קנאת ה' צבקות, וכשנזכירו תגן זכותו עלינו לילך בדרכיו ואורחותיו (ערוך השולחן).
ועל כן מה טוב ללמוד ספרו [(מדרש) "תנא דבי אליהו"] על כל פנים במוצאי שבת קודש (תוספות בן יחיאל על תנד"א).
והגר"ח פלאג'י למדו יחד עם בנו, בלילות [קודם השינה] בזמן שכיבה סמוך לקריאת שמע שעל המיטה. וזאת סגולה (סידור כתר נהורא) נוראה ונפלאה למקרה אשר לא טהור לבל יפקד רע חס ושלום, ושיהיו לו מחשבות קדושות וטהורות וחלומות מיושבים אמיתיים (טובי חיים על תנד"א).
ומסוגל לכל מיני הצלחות שבעולם ועוד עניינים (המגיד רבי אפרים מבראד). ובפרט בעת צרה ומצוקה. וכן מובא בשם הבעל שם טוב ותלמידיו (בצוואתם).
ואלו העוסקים בו בקביעות זמן ולב, אליהו ימליץ טוב בעדם בגשמיות ורוחניות בשני עולמות, שבידוע אליהו הנביא פקיד על בשורות טובות, ועשה הרבה ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, גם לעניין פרנסה מצינו שמפתח של פרנסה לא נמסר לידי שליח אלא רק לאליהו.
מדרש "תנא דבי אליהו" מלא וגדוש בהשתפכות הנפש של אליהו זכור לטוב בתפילה ותחנונים לה' יתברך בלימוד זכות על ישראל קדושים וסיפור שבחן, ואומר כמה פעמים: "הריני כפרתן של ישראל".
עוד כתבו מפרשיו שמסוגל הלימוד בו לעורר לב האדם לאהבת הבורא יתברך שמו, לעסוק בתורה ובמצוות לשמה ויעשה מלבוש קדוש לנשמתו (זיקוקין דנורא על תנד"א).
וממוצא דברים אלו לדעת איך יש טובה בלימודו בספר הזה בגשמיות וברוחניות, ובפרט אלו אשר לומדים לטובת עילוי נשמות בתוך שנתם לסגולתם. וכמו שלומדים משניות לתיקון נפש כמקובל, כן ללמוד מן כאלו איזהו מאמרים (לב העברי).
ובודאי ימצאו המעיינים בו בכל יום, מרגוע לנפשם, ויזכו לרוח חכמה ובינה רוח קדושה וטהורה ולכל ההצלחות שבעולם ולכל משאלות ליבם לטובה (סנגורן של ישראל - הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בהסכמתו לישועות יעקב על תנד"א).
עוד מסוגל הלימוד בו, לרפואת הגוף ורפואת נפש לחולי ישראל (רבי יחיאל יהושע מביאלה).
 
‏היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp שלי: https://chat.whatsapp.com/JhL1bpJouFvEMIXjKSXFYM

re: I need social traffic fast

hi
09753585162573569854noreply

here it is, social website traffic:
http://www.mgdots.co/detail.php?id=113


Full details attached
Regards
Fredric Falgoust �
Unsubscribe option is available on the footer of our website